Reballing service voor derden

Wij bieden bedrijven en particulieren, die op hun beurt deze reparatie aanbieden, een mogelijkheid om het reflowen, reballen en vervangen van chips door ons te laten uitvoeren. Dit kan nodig zijn als u niet de juiste apparatuur heeft of als u de nodige expertise mist. Wij gaan uit van uw analyse. Er dient duidelijk te worden aangegeven wat het probleem is en welk onderdeel gerepareerd moet worden.

Wij bieden geen garantie voor u en de uiteindelijke klant, omdat de analyse extern heeft plaatsgevonden.
Wij gaan ervan uit dat u onze rework-garantievoorwaarden kent als u van deze dienst gebruik maakt.
Wij zijn niet verantwoordelijk voor de portokosten.

Indien u met regelmaat meerdere reparaties aanbied zijn kortingen bespreekbaar. 

De apparaten en onderdelen die wij gebruiken zijn van hoge kwaliteit, alle reparaties geschieden volgens strenge eisen.