Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage
Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account, indien aangemaakt. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Alfacom IT over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen. Dit kunt aangeven via onze contactformulier en “Wijzig mijn gegevens aan te vinken”. Om dit te controleren zullen wij telefonische contact met u opnemen om dit bevestigd te krijgen.

Wijzigen
Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account, indien aangemaakt kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Alfacom IT. Je kunt verzoeken dat Alfacom IT je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt. Dit kunt aangeven via onze contactformulier en “Wijzig mijn gegevens aan te vinken”. Om dit te controleren zullen wij telefonische contact met u opnemen om dit bevestigd te krijgen.

Beperken van de verwerking
Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Alfacom IT te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken. Dit kunt aangeven via onze contactformulier en “Wijzig mijn gegevens aan te vinken”. Om dit te controleren zullen wij telefonische contact met u opnemen om dit bevestigd te krijgen.

Recht van bezwaar
Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Alfacom IT of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking. Dit kunt aangeven via onze contactformulier en “Wijzig mijn gegevens aan te vinken”. Om dit te controleren zullen wij telefonische contact met u opnemen om dit bevestigd te krijgen.

Gegevensoverdracht
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Alfacom IT te verkrijgen. Alfacom IT zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen. Dit kunt aangeven via onze contactformulier en “Wijzig mijn gegevens aan te vinken”. Om dit te controleren zullen wij telefonische contact met u opnemen om dit bevestigd te krijgen.

Toestemming intrekken
In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Alfacom IT je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren. Dit kunt aangeven via onze contactformulier en “Wijzig mijn gegevens aan te vinken”. Om dit te controleren zullen wij telefonische contact met u opnemen om dit bevestigd te krijgen.

Reactie door Alfacom IT
Een verzoek kan verstuurd worden naar info@alfacom.nl . Dit verzoek kun je ook indienen via onze contactformulier en “Wijzig mijn gegevens aan te vinken”. Om dit te controleren zullen wij telefonische contact met u opnemen om dit bevestigd te krijgen. Alfacom IT zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Alfacom IT een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Alfacom IT je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.