Ontvangers van de persoonsgegevens

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:

  • Verwerkers
  • Partijen die betrokken zijn bij de uitvoering of
    nakoming van een overeenkomst tussen jou en Alfacom IT
  • Partijen die betrokken zijn voor het uitvoeren van de dienst zelf
  • Externe adviseurs

Het kan zijn dat Alfacom IT verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Doorgifte aan derde landen of internationale organisaties

Om (bijvoorbeeld) technische en operationele redenen kan het nodig zijn dat jouw (persoons)gegevens worden doorgegeven aan Alfacom IT gelieerde ondernemingen buiten de Europese Economische Ruimte. Omdat de regelgeving op het gebied van de privacybescherming daar mogelijk niet eenzelfde bescherming biedt als binnen de Europese Economische Ruimte, zal Alfacom IT gebruik maken van het Privacy Shield of de EU Model Clauses om jouw privacy zoveel mogelijk te beschermen.
Wanneer dat niet mogelijk is, zal Alfacom IT aan jou toestemming vragen om jouw (persoons)gegevens naar landen zonder passend beschermingsniveau door te gegeven. Deze toestemming kun je te allen tijde intrekken.

Wij maken met deze partijen duidelijke afspraken over het gebruik van uw persoonsgegevens. Alleen voor het uitvoeren van de gevraagde dienst mogen uw persoonsgegevens worden gebruikt.