Ons TeamViewer Privacy beleid

A. Persoonlijke gegevens die worden verwerkt door gebruik van TeamViewer

I. Beheer op afstand:

Wanneer wij TeamViewer gebruiken voor bediening op afstand, ontvangt TeamViewer GmbH van u een ID en uw IP-adres .

II.Log sessies rapportage:

Wij gebruiken logsessies voor de verbindingsrapportagefunctie met IP-adres, schermnaam en TeamViewer-ID .

III.Profielfoto:

U kunt ervoor kiezen om een profielfoto te uploaden, in dit geval zal TeamViewer GmbH uw profielfoto opslaan. Deze optie is niet mogelijk in de Quick Support module. Als u ervoor kiest om een ​​foto van uzelf te uploaden, houd er dan rekening mee dat een dergelijke afbeelding zichtbaar is voor onze support medewerkers. Houd er rekening mee dat foto’s uw etnische afkomst of gezondheidsgegevens kunnen onthullen, of als biometrisch identificatiemiddel kunnen dienen. Die categorieën van persoonsgegevens worden als gevoelige gegevens beschouwd, de zogenaamde speciale gegevenscategorieën.

IV.Vergadering:

Wanneer wij TeamViewer gebruiken voor vergaderingen, zoals presentaties, videogesprekken en telefoonoproepen (Voice over IP), ontvangt TeamViewer GmbH uw vergaderings-ID en -naam . Als wij de vergaderingsfunctie van TeamViewer gebruiken, ontvangt TeamViewer GmbH een vergaderings, begin- en einddatum , tijd, tijdzone en een wachtwoord, als je voor deze optie hebt gekozen. Houd er rekening mee dat Alfacom Benelux u de mogelijkheid biedt om uw scherm te delen via de optie presentatie, video-oproep of telefoongesprek. Wanneer u uw scherm deelt, houd er dan rekening mee dat deelnemers alle items op uw bureaublad kunnen zien. Als u geen andere deelnemers toegang tot uw bureaublad wilt geven, raden we u aan de optie voor het delen van schermen uit te schakelen onder Instellingen> Scherm delen sluiten.

TeamViewer vergadering mijn video, stelt u in staat door andere deelnemers te worden gezien via uw ingebouwde apparaatcamera.
Met de TeamViewer-vergadering kunt wij uw presentaties, video- en telefoongesprekken opnemen.

V. Contacten:

Wanneer wij contacten opslaan in TeamViewer, ontvangt TeamViewer GmbH deze contacten. Het zou kunnen voorkomen dat opgeslagen contacten mogelijk persoonlijke gegevens van derden bevatten, die zich mogelijk hier niet bewust zijn van het feit dat wij ze in TeamViewer hebden opgeslagen.

B. Gegevensgebruik

TeamViewer GmbH gebruikt alle persoonlijke gegevens die worden beschreven in sectie II. A. om u de functionaliteiten van TeamViewer te bieden zoals overeengekomen in de Eindgebruikerslicentieovereenkomst en de Prestatiespecificatie en in overeenstemming met de gegevensverwerkingsbepalingen in sectie C van de Eindgebruikerslicentieovereenkomst  van TeamViewer GmbH waar aanvullende informatie over beveiligingsmaatregelen beschikbaar is .

Let op: als wij een profielfoto uploaden naar uw TeamViewer-profiel, behoudt TeamViewer GmbH uw profielfoto zolang als wij een gebruiker zijn, tenzij en totdat wij uw profielfoto vervangen. TeamViewer GmbH bewaart geen kopieën van uw profielfoto.

We zullen geen persoonlijke gegevens delen met lokale autoriteiten of rechtbanken, behalve wanneer dit op grond van toepasselijke wetgeving, een gerechtelijk bevel of een juridisch bindend bevel vereist is.

Als u vragen heeft over de verwerking van persoonlijke gegevens via TeamViewer, neem dan contact op via email met service@alfacom.nl .